اجرای دیوار ساحلی با نمای سنگ مالون در بهشت متقین انجام می شود.

مدیر عامل سازمان بهشت متقین با اعلام این خبر گفت: مساحت کل این دیوار ساحلی 300 متر مکعب می باشد.

   جواد بهدانی افزود: مدت زمان اجرای پروژه یکماه می باشد که با اعتبار600/000/000 ریال انجام می گردد.

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir