مسئول اداره پیمان وقراردادهای شهرداری بیرجند اظهار داشت: اداره پیمان وقراردادهای شهرداری بیرجند با رعایت مقررات و قوانین در برگزاری مناقصات در راستای پیشرفت ، رفاه و آبادی شهر نسبت به بکارگیری پیمانکاران واجد الشرایط جهت انجام پروژه های پروژه های عمرانی ،خدماتی و غیره اقدام می نماید. که حجم معاملات این شهرداری در سال 1394بیانگر این موضوع می باشد.

 

حدیدی نژاد افزود: .شایان ذکر است این مجموعه مانند گذشته در حال حاضر آمادگی دارد شهرداری های شهرهای استان خراسان جنوبی را جهت بهبود در رعایت قوانین همراهی نموده و تجارب خود را دراختیار آنها قراردهد.

به گفته وی در راستای سهولت در دریافت شرایط مناقصات و مزایدات برای کلیه متقاضیان، سایت مناقصات و مزایدات شهرداری بیرجند به آدرسwww.ets.birjand.ir معرفی میگردد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir