به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه بررسی و ارزیابی طرح پیشنهادی مشاور جهت میدان شهدا برگزار شد.

مدیر حوزه مطالعات و برنامه ریزی امور عمرانی شهرداری اذعان داشت: جلسه ارزیابی و بررسی طرح پیشنهادی میدان شهدا با حضور مدیران و صاحب نظران در محل دفتر شهردار بیرجند برگزار شد.

مهندس جانی خاطر نشان کرد: پس از بحث و تبادل نظر و ارزیابی طرح مقرر گردید ظرف بازه زمانی تعیین شده نسبت به رفع ایرادات و همچنین بازنگری در طرح مذکور اقدام و برای بررسی مجدد به شهرداری ارجاع گردد.

وی هدف از اجرای این پروژه را ساماندهی و ارتقاء سطح مبلمان و زیبایی سیما و منظر شهری عنوان کرد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir