به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند همراه با رئیس پلیس راهور شهرستان جهت آموزش طرح پلیس مدرسه با حضور در دبستان سما نسبت به اهداء لباس پلیس مدرسه به دانش آموزان اقدام کردند.

به گفته معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری این لباس ها در راستای برنامه های ترافیکی شهر به مدارس اهدا می شود تا به دانش آموزان منتخب ارائه گردد.

مهندس عدل يكي ازآموزش هاي اساسي در دوره هاي ابتدايي را آموزش مهارت هايي عنوان کرد كه دانش آموزان با يادگيري آن مهارت ها بتوانند رفتاري مناسب در ارتباط با ايمني عبور و مرور در خيابان ها از خودنشان دهند.

لازم به ذکر است پلیس مدرسه به دانش آموز یا فردی گفته می شود که پس از احراز صلاحیت و کسب آموزش ها و مهارت های لازم، وظیفه هدایت و راهنمایی دانش آموزان در رفت و آمد و همچنین تشویق انها به احترام به قانون و رعایت مقررات و حفظ نظم و انضباط را بر عهده می گیرد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir