به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند در راستای حفاظت از سلامت جامعه و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس روز بازار سه راه اسدی تعطیل و به بازار بلوار مسافر انتقال داده شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و فرآورده های کشاورزی اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود و لزوم رعایت بهداشت عمومی به دلیل جلوگیری از انتشار کرونا ویروس بازار غیرمجاز و غیر بهداشتی سه راه اسدی تعطیل و دستفروشان به بازار بلوار مسافر انتقال داده شدند.
لطایفی افزود: برای حفاظت از سلامت جامعه و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس واگیردار کرونا در اماکن عمومی و تاکید وزارت بهداشت، چهارشنبه بازار بیرجند نیز تا پایان سال تعطیل گردید

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir