100درصد عملیات عمرانی ایجاد جایگاه سایت پسماند شهرداری بیرجند انجام شده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند

با اعلام این که 100 درصد عملیات عمرانی جایگاه سایت پسماند انجام شده است، گفت: جایگاه پسماند بیرجند در مساحت 70 هکتار شامل فضای سبز، باسکول، سوله های پردازش، ساختمان مدیریت، خیابان کشی و... احداث شده است.

مهندس«جاوید» با اشاره به این که فقط نصب دستگاه های پردازش جایگاه پسماند با قی مانده است، افزود: برای این منظور تیمی از شهرداری بیرجند از شهرهای اصفهان، شیراز و...که دستگاه های پسماند را نصب کرده اند، بازدید و پیشنهاد کردند که بهتر است مشاوری برای خرید و نصب دستگاه های پردازش پسماند انتخاب شود لذا با مشاوری برای این منظور گفتگو شده است تا او کار خرید تا نصب دستگاه های پردازش جایگاه پسماند را انجام دهد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir