در جلسه ای که با حضور شهردار ،معاون شهرسازی ،شهرداران مناطق و مسئولین حوزه های شهرسازی شهرداری برگزار گردید ،مشکلات مربوط به صدور پروانه های ساختمانی بررسی گردید ،

در این جلسه طولانی شدن مدت زمان صدور پروانه ساختمانی ،ناشی از بروکراسی بین دستگاهی من جمله شهرداری ،نظام مهندسی ودفاتر خدمات مهندسی از جمله  مواردی بود که به آن پرداخته شد لذا با جمع بندی نظرات کارشناسی راهکار جدیدی برای رفع این مشکل پیشنهاد گردید که مقرر گردید ظرف مدت دوهفته ضمن بررسی جوانب کار مجوزات لازم برای پیاده نمودن سیستم جدید اخذ شود ،جاوید اظهار امیدواری نمود با این دستور کار فرایند صدور پروانه ساختمانی بسیار تسهیل گردد

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir