به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، نتایج نهایی هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز استان اعلام شد.

مسئول ستاد اقامه نماز شهرداری بیرجند با بیان این خبر گفت: ستاد اقامه نماز کشور در راستای عملیاتی نمودن پیام مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه گزارش میزان پیشرفت ها و فعالیت های اقامه نماز دستگاههای اجرایی کشور و معرفی برترین ها، اقدام به تشکیل هیات های ارزیابی و داوری در دو سطح استانی و کشوری برای بررسی عملکرد سال 1398 دستگاههای اجرایی نموده است.

سید برات شواکندی افزود: گزارش و مستندات ارسالی از سوی دستگاه های اجرایی بر اساس مفاد مندرج در نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از طریق سامانه سجاده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس ستاد اقامه نماز شهرداری بیرجند در بین دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی حائز کسب حداکثر امتیاز و مقام برتر در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز شد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir