به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ، شهردار بیرجند در جریان این بازدید در خصوص احداث زمین ورزشی جهت رشته مینی گلف روباز در بوستان کاج قول مساعد داد.