به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند ، معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در خصوص فراهم کردن زمینه اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 گفت: با برگزاری جلساتی از سال 95 زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون توسط شهرداری بیرجند فراهم شده است.


به گفته حمید فخیم زاده در این راستا در سه ماه گذشته سال جاری در مجموع 160 پروانه پیش فروش ساختمان در شهرداری بیرجند صادر شد که از این تعداد 144 پروانه در منطقه دو و 16 مورد نیز در منطقه یک صادر شده است.
وی افزود: از تعداد پروانه های پیش فروش ساختمان که در منطقه دو صادر گردیده 12 پروانه درخرداد ماه ، 112مورد در تیر ماه و 22 مورد نیز در مرداد ماه سال جاری انجام شده است.
وی عنوان کرد: در منطقه یک شهرداری هم با توجه به تراکم کم موجود، 16 پرونده پیش فروش صادر گردیده است.
وی در خاتمه به سازندگان و پیش خریداران آپارتمان یادآور شد جهت کاستن از مشکلات حقوقی و فنی در زمان تحویل آپارتمان، در چارچوب قانون مذکور اقدام نمایند.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir