به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، جلسه تعیین تکلیف پارکینگ مجتمع تجاری شرکت سرمایه گذاری هلال در محل دفتر شهردار بیرجند برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه که با حضور رئیس شرکت سرمایه گذاری هلال برگزار شد موضوع پارکینگ مجتمع تجاری هلال بیرجند واقع در خیابان طالقانی و پیشنهادات شرکت، جهت تامین پارکینگ مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار بیرجند در این جلسه اظهار داشت: تا قبل از تامین پارکینگ مورد نیاز، امکان صدور پایان کار ساختمانی و بهره برداری از این پروژه وجود ندارد لیکن شهرداری آمادگی هرگونه همکاری لازم در خصوص این موضوع را دارد .