بازدید شهردار،معاون خدمات شهری ورییس سازمان مشاغل وفرآورده های کشاورزی شهرداری از بازار روز غفاری، چهارشنبه بازار خیابان بهشتی و ساختمان در حال احداث گرمخانه ومرکز متکدیان و تاکید بر رفع اشکالات این بازارها، سرعت در تکمیل ساختمان گرمخانه حداکثر تا پایان آذرماه و ساماندهی بخشی از فروشندگان سیار ودست فروشان در چهارشنبه بازار بهشتی

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir