رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند اظهار داشت: برابر ردیف  نهم از گروه شغلی سه مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر کاهش زمان فعالیت تردد و حمل و نقل عمومی درون شهری، زمان پایان فعالیت ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی مشابه سایر فعالیت های شهری ساعت 18 می باشد.

غلامپور افزود: همچنین به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در بستر حمل و نقل عمومی پیشنهاد توقف ناوگان اتوبوسرانی در شیفت عصر ساعت 15به بعد به ستاد استانی کرونا ارسال گردیده است که در صورت تصویب اجرا خواهد شد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir