براساس ارزیابی صورت گرفته از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در انجام فریضه الهی نماز، توسط ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی ، شهرداری بیرجند به عنوان دستگاه برتر حائز رتبه شایسته تقدیر در میان دستگاه‌های اجرایی استان شناخته شد.


محتشمی ، مسئول ستاد اقامه نماز شهرداری گفت: با عنایات پروردگار متعال و تلاش کارکنان این مجموعه  در ستاد اقامه نماز توانستیم پس از ارزیابی سالانه ستاد اقامه نمازاستان خراسان جنوبی ، رتبه برتر را در بین دستگاه های اجرایی استان کسب کنیم.
وی افزود: امیدواریم که در سال جاری نیز شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در زمینه اقامه نماز باشیم.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir