شهردار بیرجند به همراه نائب رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند و معاون خدمات شهری از کارگاه تولیدی بهزیستی بازدید نمود.