به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، دکتر محمد علی جاوید طی مراسمی با حضور معاون شهرسازی و معماری، شهرداران مناطق و مدیر منابع انسانی از کارکنان شهرسازی مناطق دوگانه تقدیر نمود.

در این مراسم شهردار بیرجند با اشاره به اینکه منابع انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند اظهار داشت: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها است و هرچه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار باشد، موفقیت، بقا و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد.
جاوید ادامه داد: این تقدیر با هدف مهرورزی و خدمت به همکاران و ارتقای کارآمدی و بهره وری سرمایه انسانی می باشد و نتیجه احترام ما به سرمایه انسانی است.
در پایان این مراسم از کارکنان شهررسازی مناطق با اهدا لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد .

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir