طرح تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده از مدل 1385 به قبل در حال انجام می باشد.

 

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری با بیان این مطلب گفت: این اقدام با هدف ارتقاء سطح رفاه عمومی و احترام به شهروندان، کاهش آلاینده های زیست محیطی، افزایش ضریب ایمنی مسافرین، افزایش سطح رضایتمندی تاکسیرانان و صرفه جویی در مصرف سوخت انجام می شود.

مالکی افزود: جایگزینی تعدادی از تاکسی های مشمول این طرح با تاکسی پایه گازسوز پژو405 و سمند مجهز به مخزن با امکان پیمایش حداقل 300 کیلومتردر هر بار سوخت گیری انجام شده و فرایند ثبت نام و تبدیل به احسن بقیه تاکسی های مشمول این طرح در حال انجام می باشد.