مرمت درشکه خانه در حال انجام می باشد که تاکنون حدود 80 درصد کار انجام شده است.

 

مدیر دفتر بافت فرسوده شهرداری با بیان این مطلب گفت: این بنا که قدمت آن مربوط به زمان قاجار    می باشد ثبت ملی شده است.

مهندس تبریزی با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه از محل بودجه عمرانی شهرداری می باشد افزود: اعتبار مورد نیاز جهت انجام این پروژه مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد که تا کنون حدود 80% برای این پروژه هزینه شده است.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir