اولین جلسه ی هیئت امنای خانه محله ی شهرداری بیرجند در محل سالن کنفرانس خانه ی محله برگزار شد.

 

در این جلسه که با حضور شهردار بیرجند، نماینده ی شرکت عمران و مسکن سازان، مسئول هیئت امنای مسجد امام هادی (ع) و جمعی از مسئولین شهرداری بیرجند برگزار گردید؛ پیرامون اقدامات و برنامه های پیشنهادی که می بایست در این محل برگزار گردد بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اجتماعی، مقرر شد پس از نیازسنجی توسط مسجد امام هادی (ع) (مسجد محل) دوره های آموزشی مرتبط با نیاز محله برای همه ی سنین توسط نهادهای ذیربط برگزار گردد.

در ادامه ی این جلسه نیز عنوان شد: اقدامات و دوره های آموزشی برگزار شده در خانه ی محله می بایست در خصوص مسائل فرهنگی و آسیب های اجتماعی باشد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir