دوره تخصصی پایه ی امداد و نجات با طناب و نجات در ارتفاع، ساختمان های بلند و فضاهای محدود (چاه، قنات و ... ) برگزار شد.

 

سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری با بیان این مطلب گفت: این دوره ی تخصصی از 24 تا 28 مهرماه به مدت 5 روز توسط مربی برجسته آقای مهدی صادقی، بر اساس استانداردهای NSPA برگزار شده است.

میرزایی هدف از برگزاری این دوره را بالا بردن توانایی علمی و عملی آتش نشانان دانست.

وی با اشاره به شرکت افراد از شهرهای بیرجند، طبس، قهستان، مود و زهان در این دوره یادآور شد: تعداد 35 نفر در مدت زمان 40 ساعت طی 2 روز تئوری و 3 روز عملی این دوره را گذراندند.

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir