به گزارش روابط عمومی شهرداری بیرجند اکیپ نظافتی شهرداری شامل 25 نیروی خدماتی به همراه اکیپ بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شامل 20 پزشک به شهر کاظمین اعزام شدند.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir