با توجه به نقش پررنگ پارکینگ های عمومی در کاهش ترافیک شهرها و بهره برداری کامل از معابر شهری صبح امروز شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از روند پیشرفت پروژه پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری 13 بازدید کردند. یکی از وعده هایی که شهرداری و شورای پنجم به شهروندان شهر بیرجند داده بود بحث انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر بیرجند می باشد که از سال 95 در دستور کار شهرداری قرار گرفته و لیکن به دلیل عدم تامین اعتبار تاکنون اجرایی نشده بود.شهردار بیرجند گفت: رانندگانی که اقدام به پارک خودروهای خود در حاشیه خیابان می کنند می بایست هزینه آن را در قالب اجرای طرح پارکبان بپردازند.نگاه انتفاعی به پارکینگ های طبقاتی و حاشیه ای نداریمدوره های حرفه آموزی برای کمک به گروه های ضعیف و کم درآمد در خانه محله الهیه شهرداری بیرجند برگزار می شود.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir