به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ شهردار و جمعی از مدیران شهرداری به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه ‌ها با محوریت پروژه های مربوط به سازمان های سیما، منظر و فضای سبز شهری و عمران و بازآفرینی شهری بازدید و نحوه اجرا و پیشرفت فیزیکی آنها ها مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند گفت: به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند، مودیانی که عوارض ساختمانی خود را در بازه های زمانی 98/10/20 لغایت 98/12/20 به صورت نقدی پرداخت نمایند از تخفیف 20 درصدی برخوردار می شوند.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در راستای ارائه خدمات به شهروندان، احداث کانال هدایت آب های سطحی کاظمیه در دستور کار سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری قرار گرفته و در حال انجام است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ اولین جلسه رسمی استقبال از بهار با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از مدیران مناطق و سازمانهای شهرداری برگزار شد.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ شهردار، ریاست شورای اسلامی شهر و معاونین و مدیران شهرداری به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه ‌ها از برخی پروژه های عمرانی  در حال اجرای شهرداری  بازدید و نحوه اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت .نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

تلفن روابط عمومی:05632215008  

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

Shahrdari_birjand@                               

mohammadali.javid_official