اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از تلاش های پرسنل معاونت ها وسازمان های مختلف شهرداری در مقابله با ویروس کرونا تشکر و قدردانی کردند.مدیریت پسماند شهرداری بیرجند اقدامات پیشگیرانه و عملیات مراقبتی درفرایند مدیریت مطمئن پسماند های شهری خصوصا زباله های بیمارستانی  شهرستان و مقابله با بیماری کرونا را به طور جدی در برنامه کاری خود قرار داده استرئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند اظهار داشت: شهروندان بیرجندی به دلیل شیوع ویروس کرونا از حضور در آرامستان بیرجند در روزهای پایانی سال خودداری نمایند.شهرداری 8 میلیارد تومان برای ایجاد زیر ساخت های شهری هزینه کردبه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز ویژه کارکنان شهرداری بیرجند و سازمان هاي تابعه برگزار شد.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir