رئیس شورای شهر بیرجند از راه اندازی مرکز پژوهش‌های شورای شهر بیرجند در سال جاری خبر داد و گفت: این مرکز از نخبگان و متخصصان امور شهری دعوت می کند که یاری گر شورا باشندمشاور ارشد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند با اشاره به روند نهال کاری بلوار ورودی بندر دره از کاشت دو گونه گیاهی توت ژاپنی و کاج مخروطی پا کوتاه برای قسمت وسط آیلند مسیر گردشگری بند دره خبر داد.حرکت پر شتاب قطار بهسازی شهری شهرداری در بیرجندبه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند به مناسبت هفته شهر و شهروند از مراحل مختلف بهسازی پارک جنگلی بیرجند بازدید کردند.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: با هدف توسعه سرانه فضای سبز و همچنین ارتقاء سطح سیمای منظر بند دره،  آیلند ورودی بند دره نهال کاری شد.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir