مهندس میرزایی  با اعلام این خبر اظهار داشت:شهرداری بیرجند به استناد بند 20 ماده55 قانون شهرداری ها ، مکلف است اماکن و مشاغلی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی شهر و ایجاد مزاحمت و سر و صدا  می کنند را در کمیسیون طرح و نسبت به انتقال آنها اقدام نماید.مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند از کاشت 3 گونه درختی و 7 گونه درختچه ای جدید در فضای سبز شهر بیرجند خبر داد .اولین دوره غواصی در استان به صورت تخصصی در خصوص بندها و سدهای کوهستانی در حال برگزاری است.پيشنهادات شهرداري براي افزايش صدور پروانه هاي تجاريچندین سال است استفاده از علف کش ها و سموم در مبارزه با علف های هرز و آفات گیاهی به دلیل آلودگی هایی که در محیط  زیست ایجاد میکند کمتر مورد توجه قرار گرفته و استفاده از روشهای مکانیکی به عنوان ساده ترین و کم هزینه ترین راه مبارزه شناخته شده اند .نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir