جشن ويژه روز کارگر وتقدیر ازبازنشستگان شهرداری بیرجند برگزارشد