دیدار رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان با دکتر جاوید شهردار بیرجند