بازدید معاون عمرانی استاندار، شهردار بیرجندو مدیر کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی از زمین مرکز فرهنگی دفاع مقدس با هدف تسریع در طراحی و ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان