دیدار معاون سازمان هلال احمر استان وهیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند