روند پیشرفت پروژه های قابل افتتاح شهرداری بیرجند در هفته دولت در جلسه ای که در محل دفتر شهردار برگزار شد بررسی گردید.