دیدار هیات مدیره انجمن عکاسان ایران با دکتر جاوید شهردار بیرجند