دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان خراسان جنوبی با شهردار بیرجند