دیدار مدیرعامل بانک شهر کشور جناب آقای درخشنده و هیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند