پنجاه وهفتمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از ۴۰ نفر از شهروندان چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۹۸ بصورت  فوق العاده در سالن جلسات شهرداری برگزارشد.