حضور مدیران و کارکنان شهرداری در مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی