بازدید استاندار،شهردار و مدیران استانی از روندپیشرفت صنوف آلاینده