در راستای الزام نصب ژنراتور‌ برق اضطراری در مراکز حساس و با توجه به اهمیت تاب آوری مراکز حساس در شرایط بحرانی نصب ژنراتور های برق اضطراری ، شهرداری بیرجند اقدام به خرید یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری به ارزش 3میلیارد ریال نمود.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir