دیدار مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان وهیات همراه با دکترجاوید شهردار بیرجند