همزمان با هفته قوه قضائیه در راستای تعریض خیابان ارتش، دیوار قدیمی پادگان ۰۴ بیرجند تخریب و دیوار جدید ساخته خواهد شد تا از بار ترافیکی خیابان ارتش کاسته شود.شهردار بیرجند گفت: همچون سایر شهرها که با شروع پویش حمل و نقل پاک یک روز را بدون وسایل نقلیه دودزا سر می کنند از این پس روز سه شنبه در بیرجند پویش حمل و نقل پاک با دوچرخه سواری اجرا می شود.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه مشترکی فیمابین شهردار بیرجند و مدیران عامل بانک های استان در محل سرپرستی بانک سپه استان تشکیل شد .شهردار بیرجند از فضاسازی سه محور در بیرجند خبر داد و گفت: در سفر وزیر راه و معاونین، وعده هایی برای تامین بودجه داده شد که تاکنون محقق نشده است.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه مشترک دانشکده فنی و حرفه ای سپیده کاشانی و شهرداری بیرجندروز چهارشنبه جهت ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی و پژوهشی، بررسی موانع و مشکلات دانشکده و برقراری تعاملات فی مابین در محل دانشکده فنی و حرفه ای سپیده کاشانی، با حضور شهردار بیرجند، عضو شورای اسلامی شهر، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی و جمعی از مدیران مراکز فنی و حرفه ای برگزارشد.