EN

دیدار شهردار بیرجند همراه با جمعی از مدیران شهرداری و بنیاد شهید امور ایثارگران با خانواده شهید اسماعیل براتی

دیدار شهردار بیرجند همراه با جمعی از مدیران شهرداری و بنیاد شهید امور ایثارگران با خانواده شهید اسماعیل براتی