EN

چهل و هفتمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از ۵۰ نفر از شهروندان امروز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸ در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد

چهل و هفتمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از ۵۰ نفر از شهروندان امروز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸ در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد