EN

اتاق فکر حوزه شهری بیرجند آغاز بکار کرد

شهردار بیرجند از آغاز فعالیت اتاق فکر حوزه شهری در این شهر برای نخستین بار خبر داد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمدعلی جاوید روز سه شنبه افزود: اساتید  به نام دانشگاهی، نخبگان و صاحب نظران خبره عضو این اتاق فکر هستند.

وی اظهار داشت: با راه اندازی اتاق فکر هرگونه فعالیت عمرانی و زیرساختی با طرح در این اتاق همفکری و هم اندیشی می شود.

شهردار بیرجند گفت: بهره گیری از دانش اساتید متخصص دانشگاهی، بهره مندی از ظرفیت های نخبگان دانشگاهی و کمک به توسعه همگون شهری و خرد جمعی از جمله اهدافی است که در اتاق فکر دنبال می شود.

جاوید افزود: در اتاق فکر حوزه شهری کمیته های تخصصی تشکیل شده تا با تدوین طرح های ویژه، شاخص های شهری ارتقاء یابد.

دبیر اتاق فکر شهرداری بیرجند نیز گفت: در اتاق فکر حوزه شهری چهار کمیته اجتماعی، اقتصادی،کالبدی  و زیست محیطی شکل گرفته است.

دکتر محمد اسکندری ثانی افزود: طرح ها و پیشنهادها در حوزه شهری در این کمیته بررسی و تبادل نظر شده و برای آن راهکاری ارایه می شود.

وی اظهار داشت: اتاق فکر حلقه مفقوده ای در حوزه شهری است که با بهره گیری از نظر اساتید و اندیشمندان، طرحهایی ارایه شود که به توسعه همگون شهری بیانجامد.