EN

ایجاد فضای تبلیغاتی با هدف زیبایی مبلمان شهری

  شهردار بیرجندخبر داد: به منظور ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در 30نقطه ازسطح  شهربیرجند  برای کاندیداها فضای تبلیغاتی پیش بینی شده است.

 

دکتر مدیح گفت: برای انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰ نقطه از شهر بیرجند فضای تبلیغاتی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در این فضاها برای هر کاندید به طور مساوی فضای تبلیغاتی به ابعاد 100 در 70 در نظر گرفته شده است.

شهردار بیرجند همچنین از پیش بینی فضاهای تبلیغاتی در 10 نقطه از شهر برای کاندیداهای انتخابات شورای شهر خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تعداد داوطلبان این انتخابات بالاست، بنا به ضرورت تعداد بنرها افزایش خواهد داشت .

دکترمدیح، هدف از ایجاد این فضاها را ایجاد شور و نشاط اتتخاباتی و آشنایی مردم با کاندیداها و همچنین زیبایی مبلمان شهری عنوان کرد و گفت: این فضاها به صورت رایگان در اختیار نامزدها قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: کاندیداها اگر تقاضای فضای بیشتری را برای تبلیغ داشته باشند می‌توانند با مراجعه به سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری با انعقاد قرارداد و در چارچوب قانون اقدام کنند.

شهردار بیرجند با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک برای نخستین بار در بیرجند، بیان داشت: در همین راستا و به منظور آشنایی مردم با این نوع اتتخابات فضایی در اختیار فرمانداری قرار گرفته که به صورت آزمایشی اقدام به رای گیری کنند.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که شور و نشاط انتخاباتی حفظ شود و فضا برای خلق حماسه ای دیگر در شهر ایجاد شود.