EN

بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه های عمران شهری بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری بیرجند؛ روز گذشته استاندار خراسان جنوبی، معاون امور عمرانی و جمعی از مدیران شهری از چند طرح عمران و توسعه شهری در بیرجند بازدید و روند اجرای آن ها را از نزدیک بررسی کردند.

 

استاندار خراسان جنوبی در روند بازدید از پارک جنگلی ضمن رضایت از اجرای پروژه های شهری، پارک جنگلی را یکی از بهترین ظرفیت های این شهر دانست.

محمد صادق معتمدیان اظهار داشت: پروژه پارک جنگلی دارای ظرفیت های بالقوه برای ورزش، سرگرمی، گذراندن اوقات فراغت و تفریحات سالم جهت شهروندان می باشد.

وی عنوان کرد: پس از ارائه ی طرح توسط مشاور، تمامی دستگاههای مرتبط را برای اجرای این طرح به کار خواهیم گرفت تا هر چه زودتر این پروژه به بهره برداری برسد.

شایان ذکر است از دیگر برنامه های مورد بازدید استاندار خراسان جنوبی و هیأت همراه می توان به چهارشنبه بازار جدید و پارک خطی حاشیه کانال مهرشهر اشاره کرد.