EN

بانک اطلاعاتی پروژ ه های سرمایه گذاری شهرداری ایجاد می گردد

شهردار بیرجند در جلسه مشترک با مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان اظهار داشت: شهرداری با اختصاص مشوق ها، شرایط را برای جذب و سوق سرمایه گذار به سوی شهرداری فراهم می نماید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید به سمت جذب سرمایه گذار و درآمد پایدار حرکت کنند، گفت: از آنجا که شهرداری ها وابسته به اعتبارات حاکمیتی نیستند بنابراین هنر مدیریت شهری برنامه ریزی مطلوب در راستای مشارکت سرمایه گذاران در طرح های مختلف اقتصادی و درآمدزایی است.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در ایجاد درآمدهای پایدار شهری اظهار داشت: انتظار می رود با برگزاری اینگونه جلسات و تبادل افکار بتوان زمینه تامین بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری را از طریق سرمایه گذاری و درآمدهای پایدار فراهم کرد .

به گفته وی شهرداری آمادگی لازم را در راستای جذب سرمایه گذار در زمینه پسماند ، بازار روزها ، پروژه پارک جنگلی و… دارد.

جاوید افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور استفاده بهینه از اطلاعات مذکور، ایجاد یک بانک اطلاعاتی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط شهرداری  است.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان نیز اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری بسترهای خوبی فراهم شده و با توجه به محدویدت منابع مالی شهرداریها و کاهش درآمدها، سرمایه گذاری بهترین راهکاری برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری است.

وی تصریح کرد: در حوزه جذب سرمایه گذاری پروژه‌های شهرداری بیرجند را در نظر خواهیم گرفت و با توجه به اینکه مجموعه شهرداری در مسیر خود راسخ و ثابت قدم است حتما بین سرمایه گذران و شهرداری تعامل ایجاد می‌کنیم.

لازم به ذکر است در ادامه جلسه به راه اندازی بازارچه  در ورودی های شهر، ایجاد یک فروشگاه بزرگ و راه اندازی مجتمع پزشکی در راستای ساماندهی و رفع ترافیک شهری با تامین تجهیزات توسط سرمایه گذار و اختصاص فضا توسط شهرداری نیز اشاره گردید.