EN

تقدیر شهردار بیرجند از پرسنل شهرسازی مناطق

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، دکتر محمد علی جاوید طی مراسمی با حضور معاون شهرسازی و معماری، شهرداران مناطق و مدیر منابع انسانی از کارکنان شهرسازی مناطق دوگانه تقدیر نمود.

در این مراسم شهردار بیرجند با اشاره به اینکه منابع انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند اظهار داشت: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها است و هرچه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار باشد، موفقیت، بقا و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد.
جاوید ادامه داد: این تقدیر با هدف مهرورزی و خدمت به همکاران و ارتقای کارآمدی و بهره وری سرمایه انسانی می باشد و نتیجه احترام ما به سرمایه انسانی است.
در پایان این مراسم از کارکنان شهررسازی مناطق با اهدا لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد .