EN

راه اندازی خط اتوبوسرانی خیابان 9 دی مهرشهر به میدان امام حسین (ع)

مدیر بهره برداری سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه اعلام نمود: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش حجم سفرهای شهری از تاریخ 6/7/95 خط اتوبوسرانی از خیابان 9 دی مهر شهر به میدان امام حسین (ع) راه اندازی گردید.

لطایفی افزود : خط مزبور فعلا با یک دستگاه اتوبوس و فاصله زمانی هر یک ساعت سرویس دهی خواهد کرد و مسیر تردد اتوبوس مذکور خیابان شهید کاوه ، خیابان شهید احمدی روشن، خیابان 9 دی ، میدان آزادی ، خیابان جمهوری و میدان امام حسین (ع) می باشد.

وی خاطر نشان کرد: به جهت مدیریت بهتر میزان جابجایی مسافر خطوط اتوبوسرانی از شهروندان درخواست می گردد از پرداخت وجه نقد به راننده خودداری و حتما از کارت بلیت استفاده نمایند.