EN

رفاه شهروندان در گرو وصول درآمد هاي شهرداري می باشد

شهردار بیرجند گفت: رفاه شهروندان در گرو وصول درآمد هاي شهرداري مي باشد و زيربناي كليه در آمدهاي شهرداري عوارض است و در صورت وصول عوارض رفاه شهروندان نيز كسب مي شود.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید افزود: شهرداري سازماني مردم نهاد است كه وظيفه تامين خدمات و نيازهاي شهروندان را بر عهده دارد و به استناد قانون بايستي هزينه ي خدمات انجام شده را در قالب عوارض از ساكنان حقيقي و حقوقي هر شهر دريافت كند.

وی اظهار داشت: عوارض از مهم ترين منابع بهينه شهرداري ها در كشور هاي پيشرفته جهان است كه بابت اداره شهر از درآمدها ، اموال ،دارايي و مصرف اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت مي گردد و صرف خدمات شهري مانند احداث و بازسازي بلوارها، خيابانها، کوچه ها، پل و پل سواره، ميدان ها و صدها خدمات شهري ديگر مي گردد.

شهردار بیرجند از همشهريان درخواست کرد تا با پرداخت به موقع عوارض ساليانه مربوط به كسب و پيشه، نوسازي و خدمات شهري و خودرو،  شهرداري را در اجراي پروژه هاي عمراني و زيبا  سازي چهره شهر ياري رسانند تا شهرداري در مقابل بتواند با استفاده از اين درآمدها به پيشرفت و عمران شهر شتاب بيشتري ببخشد.

جاوید عنوان کرد: انباشته شدن عوارض شهرداري براي شهرونداني كه عوارض ساليانه خود را پرداخت نكرده اند مشكل ساز است و در هنگام تسويه حساب به دليل حجم زياد بدهي ها با مشكل مواجه مي شوند بنابراين پرداخت به موقع عوارض از به وجود آمدن چنين مشكلاتي جلوگيري می کند.

وی دريافت بهينه و به موقع عوارض را باعث بالا بردن كيفيت زندگي در محيط هاي شهري و فراهم كننده امكانات و ارائه دهنده خدمات عمومي دانست و یادآور شد: اطلاع رساني از هزينه هاي مربوط به عوارض باعث آگاهي و روشن شدن چگونگي استفاده شهرداري از عوارض براي خدمات دهي به شهروندان خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: امسال با توافق به عمل آمده با اداره پست شرایطی فراهم شده که مأموران پست همراه با قبوض نوسازی به درب منازل مراجعه نمایند و امکان پرداخت عوارض از طریق دستگاه POS در همان مکان برای شهروندان فراهم می باشد.

لازم به ذکر است پرداخت به موقع عوارض نقش موثري در عمران و آباداني شهر دارد و در صورت پرداخت عوارض توسط مردم شهرداري با مشكل مالي مواجه نمي شود و چنانچه ارتباط دو سويه بين مردم و شهرداري حفظ شود مسايل مربوط به شهر نيز برطرف مي شود.