EN

شهردار بیرجند خبر داد:آسفالت معابر فرعی بلوار 9 دی مهرشهر انجام می شود

زیرسازی معابر فرعی 9 دی 16-4 مهرشهر انجام می شود.

شهردار بیرجند با بیان این مطلب گفت: زیرسازی معابر فرعی خاکی 9 دی مهرشهر با مساحت 6 هزار متر مربع و با برآورد هزینه ای معادل 200 میلیون ریال انجام می شود.
مهندس جاوید اظهار داشت: زیرسازی و آسفالت ظفر 22 به متراژ 3500 متر مربع و هزینه ای معادل یک میلیارد ریال نیز در دست اقدام می باشد.
وی از اجرای جوبه و جدول به طول 500 متر در خیابان اردیبهشت 10 و با هزینه ی 250 میلیون ریال نام برد.
شهردار بیرجند با اشاره به پروژه ی میدان اردیبهشت گفت: 200 متر طول جوبه و جدول و 1500 متر مربع آسفالت در این میدان انجام می شود .
مهندس جاوید هزینه ی اجرای این طرح را 500 میلیون ریال عنوان کرد که از این میزان 100 میلیون ریال برای اجرای جوبه و جدول و 400 میلیون ریال برای آسفالت این میدان هزینه می شود.
وی با اشاره به اجرای جوبه به طول 150 متر در بلوار مجیدیه با هزینه ی 100 میلیون ریال یادآور شد: پروژه طرح فرزان – سه راه اسدی نیز با هزینه ای معادل 500 میلیون ریال در دست اقدام می باشد.
شهردار بیرجند از اجرای جوبه و جدول به طول 300 متر و هزینه 200 میلیون ریال خبر داد و عنوان کرد: 2 هزار متر مکعب خاکبرداری و 500 متر مکعب خاکریزی با هزینه 200 و 100 میلیون ریال انجام می شود.